Boekhouding en fiscale dienstverlening

De wet van 28 december 2011 rondom fiscale besparingsmaatregels (het befaamde "vlinderakkoord"), de correcte opmaak van de statuten, de arbeidswetgeving, de BTW-wetgeving,......


Naast het succesvol runnen van uw onderneming wordt er ook verwacht dat u als zaakvoerder/zelfstandige alle boekhoudkundige en fiscale regels kent en correct toepast, voorwaar een hele uitdaging!

Om jullie ondernemers, vrij beroepers, bedrijfsleiders maar ook loontrekkers te ontlasten van deze administratieve en technische verplichtingen, kan SABOFISC u een op maat gesneden samenwerkingsverband aanbieden waarbij kwaliteit, persoonlijke aanpak en strategisch inzicht op boekhoudkundig en fiscaal vlak centraal staan.

Daarnaast werken we ook nauw samen met andere specialisten (notarissen, sociaal secretariaten, banken, HR consultants,...) om jullie steeds een optimale en ruime begeleiding te kunnen garanderen.

Overzicht van onze voornaamste expertise domeinen:


Boekhouding

 • Het van a tot z ingeven of nakijken van de enkelvoudige/forfaitaire/volledige boekhouding van uw bedrijf, éénmanszaak of vennootschap.
 • Voeren of nakijken van de jaarafsluiting.
 • Samen overlopen van de resultaten en openstaande punten. Adviesverstrekking rondom winstmarges, afschrijvingsmodaliteiten,...
 • Afhandelen van allerhande wettelijke formaliteiten.

Fiscaliteit

 • Opmaak en indienen van de fiscale aangiftes personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW.
 • Verdediging van uw dossier tijdens controles directe belastingen en BTW.
 • Advies en begeleiding ter optimalisatie van uw fiscale situatie (optimalisatie van de wedde, berekening afbetalingscapaciteit en investeringsplan, voordelen alle aard, vruchtgebruik van de woning,...).

Allerlei

 • Globale adviesverstrekking arbeidswetgeving en rekruteringsbeleid.
 • Samenwerking met diverse andere actoren (FOD Financiën, Sociale Secretariaten, Bankinstellingen, notariaten,...).
 • Begeleiding bij overname handelszaken.
 • Begeleiding bij kredietaanvragen.
 • Opmaak van diverse contracten,...

Mogelijke samenwerkingsvormen:

Via een kennismakingsgesprek kunnen we een duidelijk beeld krijgen over een mogelijke samenwerking. Op basis van de opgelijste criteria zal u van ons een vrijblijvend en gedetailleerd samenwerkingsvoorstel mogen verwachten.

Indien u interesse of bijkomende vragen heeft, dan kunt u ons steeds bereiken via het contactformulier op onze website.